Najnowsze komentarze

  ABC MEDIOWEGO EKSPERTA

  Przez admin 4 lata ago
  Dom  /  Prezentacje  /  ABC MEDIOWEGO EKSPERTA

   

  K

  Kluczowymi pojęciami przy planowaniu kampanii reklamowych są:

   

  Rating

  Liczba kontaktów reklamowych “zebranych” przez emisję reklamy, wyrażona jako % grupy celowej

  Intensywność kampanii (GRP = Gross Rating Point)

  Liczba GRP (całkowity punkt oglądalności) określa sumę oglądalności wszystkich emisji reklamy wśród grupy celowej. GRPs:  pomagają ustalić cele komunikacyjne  porównywać różne kampanie między sobą  kalkulować S.O.V (share of voice)

  OTS (ang. Opportunity To See)

  Zmienna, której wartościami są liczby kontaktów z reklamy przyporządkowane każdej osobie.

  Średnia częstotliwość (ang. Frequency)

  Średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na przedstawiciela grupy celowej, wśród osób objętych zasięgiem kampanii.

  Zasięg całkowity (ang. Reach)

  Procent grupy celowej, który przynajmniej raz zetknie się z reklamą w danym czasie.

  Efektywna częstotliwość (ang. Effective Frequency)

  Zakładana minimalna liczba powtórzeń danej reklamy, o której sądzi się, że będzie skuteczna dla osiągnięcia celów komunikacji.

  Efektywny zasięg (ang. Effective Reach)

  Procent grupy celowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością.

  CPP (ang. Cost Per Point) (inaczej koszt na GRP)

  Koszt zakupu jednego ratingu (jednego GRP).

  CPT (ang. Cost Per Thousand) (inaczej koszt na tysiąc)

  Koszt jednorazowego dotarcia reklamy do tysiąca osób z grupy celowej.

  CPERP (ang. Cost Per Effective Reach Point)

  Koszt zbudowania jednego procenta efektywnego zasięgu kampanii

  Indeks dopasowania – ( z ang. Affinity index)

  Liczba GRP dla grupy celowej odniesiona do liczby GRP w grupie referencyjnej (w populacji / w grupie zakupowej)

  Caping (Cap.)

  Limit odsłon które zostaną wyświetlone jednemu użytkownikowi Cpa. 2 = jeden użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 2 razy

  Liczba odsłon

  Liczba kontaktów reklamowych w grupie wszystkich internautów

  CTR (z ang. Click-Through Ratio)

  Miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem

  CPC ( z ang. Cost per Click)

  Koszt pojedynczego kliknięcia. Koszt na danym serwisie dzielimy przez liczbę osiągniętych kliknięć z tego serwisu CPC można rozumieć jako koszt przekierowania użytkownika cookie na serwis.

   

  Kategoria:
    Prezentacje
  ten post podzielali 0 czasy
   000