Najnowsze komentarze

  10 skutecznych porad mediowego eksperta w przygotowaniu zapytania ofertowego

  Przez Aneta Siejka 4 lata ago
  Dom  /  Artykuły  /  10 skutecznych porad mediowego eksperta w przygotowaniu zapytania ofertowego
  psychologiczne aspekty reklamy drukowanej, mediowy ekspert, planowanie mediów, reklama drukowana, darmowa prezentacja

  mediowyekspert, reklama, planowanie mediów, consulting mediowy

  Przygotowanie zapytania ofertowego na zakup powierzchni reklamowej wymaga stosowania dobrych praktyk, aby celnie określić wiele zapisów m.in.:

  1. Przedmiot zamówienia –. ustal główny zakres kampanii reklamowej np. kampania spotowa w telewizji. Warto odkreślić sposób zakupu poprzez domy mediowe czy bezpośrednio od biur reklamy.

  2.Szczegółowy opis przedmiotu zakupu – określ media: telewizja, radio, Internet, prasa, reklama zewnętrzna, kino i podział budżetu, aby porównać oferty pomiędzy poszczególnymi mediami.

  3.Budżet – podaj maksymalny budżet brutto oraz netto – warto tę dane podać na początku zapytania ofertowego. Zawrzyj zapis, że oferty które przekraczają dopuszczalny budżet nie będą rozpatrywane.

  4.Cel kampanii – opisz na czym polega kampanii i jakie ma cele do spełnienia. Określ zakładany efekt kampanii np. świadomość problemu, ilość rejestracji oraz w jaki sposób będziesz mierzyć te efekty?

  5.Grupa celowa – określ grupę komunikacyjną i wydziel konkretną grupę mediową do zakupu powierzchni reklamowej. Sprawdź liczebność grupy i dostosuj budżet do wielkości grupy. Zbyt szeroka grupa np. 18-59 licząca ponad 22 mln osób, może sprawić, że nie dotrzesz do wszystkich w ramach ograniczonego budżetu.

  6.Wymagania związane z kampanią w danych mediach – napisz co wykonawca ma przygotować w ofercie

  a) Analizy oglądalności/ słuchalności/ czytelnictwa w zależności od medium

  b) GRP (przeliczone na 30” i 15”) i budżet w podziale na stacje, tygodnie, pory dnia przy minimalnym udziale PT w zdefiniowanych przedziale czasowym np. 18:00-22:59

  c)średni koszt zakupu czyli CPP

  d) wartość zasięgu całkowitego (1+) i efektywnego (np. 3+) dla kampanii w danym medium

  e)propozycję planu mediowego ze wskaźnikami

  f)propozycję przeprowadzenia działań dodatkowycych

  7. Kryteria oceny ofert – uporządkuj ważność każdego kryterium i przyporządkuj właściwą wagę dla każdego kryterium. Podaj sposób wyliczenia ze wzoru np. Cba/Cbn x …. pkt , gdize Cba – wartość oferty aktualnie ocenianej a to Cbn – wartość najwyższej

  8.Format składania ofert – zadbaj również o formę elektroniczną, gdy na przygotowanie i przesłanie oferty jest mało czasu.

  9. Strategia mediowa – zastanów się jak ważną rolę odgrywa w przygotowaniu oferty. Warto dodatkowe punkty przeznaczyć za pomysł na strategię i taktykę doboru mediów z analizami dotarcia do grupy celowej.

  10. Flowchart kampanii – zadbaj o swój dokument, aby zarządzać efektywnie kampanią.

   

  Kategoria:
    Artykuły
  ten post podzielali 0 czasy
   100
  O

   Aneta Siejka

    (8 artykuły)