Najnowsze komentarze

  • WSPÓŁPRACA

   ODKRYWAM świat mediów i reklamy

   DORADZAM jak efektywnie wydawać budżety

   UCZĘ praktycznie i kreatywnie

    

    WSPÓŁPRACA

  • BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   Chcę się z Tobą podzielić wiedzą i doświadczeniem.

   Czytaj, pobieraj, komentuj

    BLOG

    

  • loading
  1
  /
  3
  /

  Aneta Siejka

  Zmieniam perspektywę komunikacji – od biznesowej do zaangażowanej społecznie.Doradzam reklamodawcom aby nie tylko adresowali kampanie do konsumenta, ale do człowieka z różnymi pragnieniami i potrzebami.

  Komunikacja przyszłości

  Jestem pomysłodawcą wielu kampanii opartych na niestandardowych działaniach reklamowych i nagrodzonych w konkursach (MediaTrendy, Effie).

  Doświadczenie

  Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z komunikacji i reklamy w Warszawskiej Szkole Reklamy, Podyplomowych Studiach Innowacyjnej Promocji przy Szkole Głównej Handlowej.

  Efektywna technika SSCC oceny realizacji projektów

  Styczeń 20, 2017
    Ewaluacja projektów jest czasochłonnym zadaniem, a wypracowane wnioski nie zawsze są zadowalające. Co zrobić aby efektywnie oceniać złożone projekty marketingowe? Ważna jest skuteczna metoda, która pozwoli na weryfikację dotychczasowych działań lub wygenerowanie nowych rozwiązań. Rekomenduje technikę Stop / Start/ Continue /Change.

  „Efektywne kampanie społeczne –10 skutecznych zasad dla administracji rządowej”

  Marzec 5, 2016
  w temacie proszę wpisać „rejestracja na szkolenie”

  10 skutecznych porad mediowego eksperta w przygotowaniu zapytania ofertowego

  Luty 24, 2016
  Przygotowanie zapytania ofertowego na zakup powierzchni reklamowej wymaga stosowania dobrych praktyk, aby celnie określić wiele zapisów m.in.: 1. Przedmiot zamówienia –. ustal główny zakres kampanii reklamowej np. kampania spotowa w telewizji. Warto odkreślić sposób zakupu poprzez domy mediowe czy bezpośrednio od biur reklamy. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zakupu – określ media: telewizja, radio, Internet, prasa, reklama zewnętrzna, kino i podział budżetu, aby porównać oferty pomiędzy poszczególnymi mediami. 3.Budżet – podaj maksymalny budżet brutto oraz netto – warto tę dane podać na początku zapytania ofertowego. Zawrzyj zapis, że oferty które przekraczają dopuszczalny budżet nie będą rozpatrywane. 4.Cel kampanii – opisz na czym polega kampanii i jakie ma cele do spełnienia. Określ zakładany efekt kampanii np. świadomość problemu, ilość rejestracji oraz w jaki sposób będziesz mierzyć te efekty? 5.Grupa celowa – określ grupę komunikacyjną i wydziel konkretną grupę mediową do zakupu powierzchni reklamowej. Sprawdź liczebność grupy i dostosuj budżet do wielkości grupy. Zbyt szeroka grupa np. 18-59 licząca ponad 22 mln osób, może sprawić, że nie dotrzesz do wszystkich w ramach ograniczonego budżetu. 6.Wymagania związane z kampanią w danych mediach – napisz co wykonawca ma przygotować w ofercie a) Analizy oglądalności/ słuchalności/ czytelnictwa w zależności od medium b) GRP (przeliczone na 30” i 15”) i budżet w podziale na stacje, tygodnie, pory dnia przy minimalnym udziale PT w zdefiniowanych przedziale czasowym np. 18:00-22:59 c)średni koszt zakupu czyli CPP d) wartość zasięgu całkowitego (1+) i efektywnego (np. 3+) dla kampanii w danym medium e)propozycję planu mediowego ze wskaźnikami f)propozycję przeprowadzenia działań dodatkowycych 7. Kryteria oceny ofert – uporządkuj ważność każdego kryterium i przyporządkuj właściwą wagę dla każdego kryterium. Podaj sposób wyliczenia ze wzoru np. Cba/Cbn x …. pkt , gdize Cba – wartość oferty aktualnie ocenianej a to Cbn – wartość najwyższej 8.Format składania ofert – zadbaj również o formę elektroniczną, gdy na przygotowanie i przesłanie oferty jest mało czasu. 9. Strategia mediowa – zastanów się jak ważną rolę odgrywa w przygotowaniu oferty. Warto dodatkowe punkty przeznaczyć za pomysł na strategię i taktykę doboru mediów z analizami dotarcia do grupy celowej. 10. Flowchart kampanii – zadbaj o swój dokument, aby zarządzać efektywnie kampanią.  

  „Administracja kupuje kreację i media”

  Listopad 26, 2015
    w temacie proszę wpisać „rejestracja na szkolenie”    

  „Efektywna komunikacja w kampaniach społecznych – poznaj i wdrażaj techniki reklamy” – materiały ze szkolenia

  Czerwiec 23, 2015
  Pobierz materiały ze szkolenia Celem szkolenia był transfer wiedzy i kompetencji, poprzez wdrożenie najlepszych praktyk z branży reklamowej . Dowiedz się jakie parametry mediowe i wskazówki kreacyjne warto wziąć pod uwagę przy realizacji kampanii.
  LUDZKA STRONA REKLAMY

  SPAWDŹ MOJE REFERENCJE

  SKONTAKTUJMY SIĘ

  Oszczędność pieniędzy na wyeliminowaniu nieefektywnych działań reklamowych